Historia choroby

Od pierwszej doby życia Mateuszek doświadcza bólu i stresu, jakiego nie wytrzymałby niejeden dorosły. Mimo tego wszystkiego dzielnie walczy o każdy kolejny dzień. Wykazuje wielką wolę życia, a przy tym jest niezwykle mądrym i pogodnym dzieckiem, ciekawym świata i ludzi, którego największym marzeniem jest mieć „naprawione serduszko”. Daje nam – rodzicom wielką miłość i dodaje sił, byśmy walczyli o jego życie.

 • Planowany powrót do kliniki w Munster (08.2018)
 • Cewnikowanie serca (07.2018)
 • Poszerzona diagnostyk (06.2018)
 • Wszczepienie stentu do naczynia wieńcowego (04.2018)
 • Stan przedzawałowy transport lotniczy do Katowic potwierdzenie narastającej niewydolności serca (07.2017)
 • Cewnikowanie serca (03.2017)
 • Implantacja stenty do naczynia wieńcowego (11.2016)
 • Wszczepienie zastawki Edwards Sapien w pozycji tętnicy płucnej powikłane zawałem mięśnia sercowego tego samego dnia operacja serca ratująca życia (11.2016)
 • Zakwalifikowany do zabiegu inwazyjnego wszczepienia zastawki tętnicy płucnej. Koszt 45 500 euro, termin sierpień 2016.
 • Zakwalifikowany do dalszego leczenia w Niemczech (10.2015)
 • Przedwczesna depolaryzacja komór.Niedomykalność II zastawki tętnicy płucnej i Neoaorty. Zwężenie lewego naczynia wieńcowego (06.2015)
 • Wstawienie nowych stentów w tętnicach płucnych,zamknięcie przecieku wewnątrznaczyniowego (19.09.2014, Munster)
 • Angio CT serca (15.04.2014)
 • Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niewydolność serca (03.2014)
 • Dysfunksja węzła zatokowego, ekstrasystolia komorowa (11.2013)
 • Operacja wymiana pnia tętnicy płucnej i zastawki tętnicy płucnej (14.08.2012, Monachium)
 • Początek niewydolności serduszka – obrzęki (04.2012)
 • Balonowa angioplastyka pnia tętnicy płucnej (15.03.2012)
 • Doprężanie stentów (10.2010, Monachium)
 • Poszerzenie tętnic płucnych i założenie stentów (09.2009, Monachium)
 • Plastyka chirurgiczna NeoAo i NeoPa łata z Goretexu (09.07.2008)
 • Cewnikowanie serca i tętnic płucnych,zwężenie pnia tętnicy płucnej (04.2008)
 • Plastyka balonowa zwężenia pnia tętnicy płucnej (10.2006)
 • Operacja m.Jatene arteria switch (13.09.2005)
 • Zabieg septostomii m.Rashkinda (09.09.2005)